Graden av välmående i en verksamhet är den viktigaste faktorn för kommande lönsamhetsutveckling

För i stort sett alla verksamheter är den enskilt största utgiftsposten löner till anställda och arbetsgivaravgifter för dessa. Humankapitalet blir därmed den största och viktigaste investeringen. För att kunna optimera avkastningen av denna, största kostnaden, gäller det att kunna vårda och utnyttja denna resurs på bästa möjliga sätt, såväl på kort som lång sikt.

Faktorer som bidrar till att nå extra god avkastning är t ex uppskattning i form av belöning och beröm, prestations- och hälsostärkande insatser samt en bra vikänsla i verksamheten. Skapa arbetsklimat som får bort delar av arbetsmoment som orsakar stress. Införa stimulerande och effektivitetsanpassade insatser samt ha en bra kommunikation. Faktum är att ingen verksamhet mår bättre än sin svagaste punkt.