Utnyttja 40 års praktiska kunskaper och erfarenheter av egenföretagande

Mitt namn är Allan Levin. Jag har drygt 40 års erfarenheter och praktiska kunskaper av att arbeta med egenföretagande. Genom att arbeta, som företagare, med det lilla företaget så har det givit betydligt mer och bredare kunskaper och erfarenheter än att arbeta med större verksamheter. Detta beroende på att i det större företaget så har man olika personer för olika verksamhetsledande arbetsuppgifter. Men i det lilla företaget så finns det bara plats för en person att utföra alla dessa uppgifter. Det ger därför en betydligt bredare kompetens.

Under senare år har jag varit verksam inom hälsans område vilket dessutom har givit kompletterande kunskaper och erfarenheter om på vilka nivåer gränserna ligger för det optimala effektivitetsutnyttjandet i en verksamhet. Detta är speciellt viktigt då det gäller de mänskliga resurserna som är den enskilt viktigaste faktorn för lönsamhetsnivån i de allra flesta verksamheter.