Effektiviseringar som förbättrar eller försämrar lönsamheten

För varje verksamhet som vill optimera sin lönsamhet, oavsett bransch, finns det ingen annan möjlighet att nå dit än genom att lära sig och även praktisera, att det inte i något fall är lönsamt att överutnyttja de medarbetare som finns i verksamheten. Samma sak gäller även för maskinell utrustning som används i verksamheten. Därför räcker det inte för någon verksamhet, som är intresserad av att få ut största möjliga lönsamhet, att som huvudsakligt bedömningsunderlag förlita sig på de ekonomiska rapporter som ekonomer gärna försöker skapa en övertro till. Något som sker i alltför stor utsträckning.

Negativ effektivitetsiver

En verksamhetsansvarig som t ex annonserar efter personal som ska vara ”stresstålig, klara högt tempo eller ha många bollar i luften” har redan här, i formuleringen, avslöjat sig som en, som långsiktigt inte har förstått sin verksamhets eget bästa. Det kan jämföras med om man kontinuerligt skulle köra en bil eller maskin på maxfart och högsta varvtal. Alla vet att det medför ökad risk för slitage eller att något går sönder, vilket i sin tur medför extra reparationskostnader och minskad effektivitet. Samma sak händer om man utnyttjar en människa över dennes kapacitetsgräns. Skillnaden är att för bilen och all maskinell och teknisk utrustning i en verksamhet finns en instruktion som talar om var den maxgränsen är, men för människa måste man ta reda på den själv.

Därför är det så viktigt att, för den egna verksamheten, veta var man har toppen på effektivitetskurvan, vilken som är den bästa hastighetsbegränsningen och det varvtal som ger den mest ekonomiska och effektiva långsiktiga hållbarheten.

Förutsättningar att nå optimal effektivitet

Bokslut och andra motsvarande ekonomiska sammanställningar säger ingenting om hur och på vilken nivå befintliga resurser i verksamheten utnyttjas i verkligheten. I stället gäller det att rent praktiskt finna den mest kostnadseffektiva nivån för detta i den egna verksamheten. Var går kapacitetsgränsen för såväl människor som maskinell och teknisk utrustning, d v s var ligger den för var och ens optimala effektivitetsutnyttjande? Om denna gräns överskrides kan man kortsiktigt nå en högre effektivitet, men det ger alltid en rekyl på längre sikt som resulterar i minskad effektivitet och sämre lönsamhet.

Faktum är att om en person utnyttjas till mer än 100 % av dennes eget effektivitetstak sjunker effektiviteten ju mer överuttag som sker (se diagram). Då denna gräns är individuell, krävs att man tar reda på var varje persons gräns går. Det är först då som man har möjlighet, framför allt på lång sikt, att nå bästa möjliga lönsamhet i verksamheten.