De mest framgångsrika är aldrig slutgiltigt nöjda.

Konsten att bli framgångsrik och uppnå någonting utöver det vanliga är det bara vissa som lyckas med. Detta oavsett vad det gäller för områden. Det kan t ex vara inom idrotten eller yrkeslivet. Att t ex lyckas nå absoluta toppresultat inom idrotten eller skapa speciellt lönsamma och effektiva verksamheter kan bara uppnås med hjälp ökad kunskap, träning och medvetenhet. Att lära sig förstå alla de olika faktorer man behöver praktisera för att nå dessa mål. Ett första steg på vägen är att man är ödmjuk inför sig själv, har självdistans, ser sig själv med ”öppna ögon” och kan erkänna inför sig själv och andra var man har sina nuvarande kunskaps- och kapacitetsnivåer och hur man praktiserar dem.

När man funderar och tittar på varför vissa lyckas bli speciellt framgångsrika i att driva en verksamhet så kan man konstatera att dessa personer har tillägnat sig medvetenhet, kunskaper och erfarenheter som de tillämpar på lämpligt sätt beroende på verksamhet. Dessutom är dessa lyhörda för signaler som kommer fram ur det löpande verksamhetsutövandet och genomför förbättringar utifrån det. För att uttrycka det i sporttermer så kan man säga att de tränat på att bli allt bättre på att, med allt mer medvetet utvecklad fingertoppskänsla medverka till att ta bort negativt verkande faktorer och införa positivt verkande faktorer. Det är bara de som konsekvent och målmedvetet arbetar på detta sätt som lyckas skapa dessa verksamheter som är stabilt långsiktigt välmående och blir extra lönsamma och ger en god vinst.

Om man nu tillhör de som tycker att man vill försöka nå dessa nivåer och helst också hålla sig kvar där så är en viktig förutsättning att man är beredd att ta hjälp för att konstatera om det finns mer att göra i verksamheten för att dessa mål. Att dessutom vara öppen för att genomföra förändringar om det skulle visa sig finnas anledning till det.

Hjälp för egen vinning

Är man intresserad av att utnyttja sådan hjälp som kan spara både tid och pengar, för att nå dessa mål, så finns det en verksamhet som tillhandahåller sådan hjälp. Den heter Företagstrimning och arbetar på konsultbasis med att få fram just de faktorer i den egna verksamheten som medvetandegör vilken påverkan de har för att kunna uppnå en långsiktigt optimal effektivitet och lönsamhet. Antingen kan man nyttja hjälpen som en konsulttjänst enbart för den tid som behövs få att fram hur det ser ut nu och vad som kan förbättras. Eller så kan man nyttja det som ett mentorskap. T ex för den som är relativt ny i sin verksamhetsutövning och behöver ett ”bollplank” på vägen.

Den viktigaste komponenten i Företagstrimnings arbete är diagnosverktyg som används för att få fram det specifika läget i varje enskild verksamhet och utifrån det kunna förmedla individuellt anpassad hjälp. Dessa diagnosverktyg består av två olika frågeformulär. Ett för verksamheten i sig och ett för medarbetarna. Diagnosfrågorna i verksamhetsdelen består t ex av allt från hur lönsamheten har varit, är och beräknas bli, om rationaliseringar, övertidsarbete, frånvaro, personalfrågor till frågor om teknisk / maskinell utrustning, marknadsföring och konkurrens.

Diagnosfrågorna till människorna i verksamheten består t ex av hur man på olika sätt påverkas av arbetet, vad man tycker om det, hur man orkar med det och prestationskrav. Om hur yrkesarbetet påverkar en i övrigt, på fritiden, om tiden räcker till, om man förser sin egen kropp med bra och tillräckligt bränsle, såväl fysiskt som mentalt, för att klara av bl a yrkesarbetet på bästa sätt.

Med ett så brett diagnosunderlag så framkommer, efter en sammanställning av det, en mycket utförlig bild av vad som kan vara lämpligt att göra i varje enskilt fall. Såväl när det gäller verksamheten i sig som för de som är verksamma i den. Det ger en mycket bra förutsättning för att kunna ta ett helhetsgrepp och därmed uppnå långsiktigt optimal effektivitet och lönsamhet. På så vis får man också fram det man vill eftersträva, nämligen var verksamheten har den optimala brytpunkten just när det gäller effektivitet och lönsamhet.

För den som driver en verksamhet och verkligen vill optimera den och bli bland de som lyckas nå nivån där man långsiktigt och stabilt får ut det bästa ur sin verksamhet, så är Företagstrimnings tjänster till mycket bra hjälp att nå dessa mål.