Seniorkonsult eller mentor – två sätt att utnyttja hjälp för egen vinning

För att bli långsiktigt framgångsrik krävs att man hittar var gränsen i en verksamhet går, för den i många fall enskilt viktigaste faktorn, nämligen effektivitetsutnyttjandet. Det fordras då att man kan balansera alla de olika företagsekonomiska faktorer som behöver avvägas, för att kontinuerligt kunna förbättra lönsamheten, och därmed nå en vinstrik framgångsväg. Med åren är det mycket vanligt att man blir ”hemmablind” i sin verksamhet och därmed får svårare att, med ”friska ögon”, se vad som kan göras för att hela tiden få en stigande lönsamhetsutveckling. Har man arbetat länge i samma verksamhet och i invanda spår kan det, trots lång erfarenhet, vara svårt att se sig själv och verksamheten på distans. Därför har någon med ”friska ögon” ofta enklare att se, för verksamheten, nya mer lönsamma förändringar.

Var finns brytpunkten för optimalt effektivitetsutnyttjande?

För att öka förståelsen kring kunskaper och erfarenheter för olika företagsfrämjande faktorer som trimmar och finslipar, t ex vardagliga verksamhetsrutiner, kan en utomståendes erfarenheter bidra till att snabbare se och komma med förslag på förbättringar. Ett bra exempel på en enskilt viktig faktor, i de flesta verksamheter, är att veta var de gränser i praktiken går, där högt kapacitetsutnyttjande övergår till minskad lönsamhet, på både kort och lång sikt. Andra exempel kan vara andan i verksamheten, stimulansåtgärder och annat som skapar ökad positivism på arbetsplatsen. Det kan också vara förändring av ekonomiska eller andra villkor med uppdragsgivare, leverantörer, kunder eller andra externa kontakter som kan påverka verksamheten.

För att analysera dessa faktorer på ett kostnadseffektivt och tidsbesparande sätt kommer utnyttjande av hjälp med mycket lång, bred, praktisk erfarenhet av företagande att bidra till en snabbare positiv utveckling. För att på ett smidigt och enklast möjliga sätt, uppnå en frisk, lönsam och välmående verksamhet. Där man samtidigt tar till vara den viktigaste resursen, det mänskiga kapacitetsutnyttjandet på mest effektiva sätt. På så vis undviker man också att skapa ohälsa, något som alltid resulterar sämre lönsamhet.

Kostnadsbesparande genväg

Det bästa och mest kostnadsbesparande genvägen att uppnå detta, torde vara att utnyttja erfaren konsulthjälp. Att utnyttja en extern tjänst bara för den tid som krävs för att hitta den optimala balansen och bästa avkastningen i sin verksamhet.

För att underlätta att inte ramla i de fallgropar som finns på vägen till en långsiktigt välmående och lönsam verksamhet så vinner man, i alla plan, på att få del av allt det som seniorkonsulten kan bidra med. Ju mer man når välmående i en verksamhet desto mindre behöver man arbeta för att uppnå en god vinst. Helt enkelt att trimma helheten till det där lilla extra.

Se även: Mentor.