Seniorkonsult eller mentor – två sätt att utnyttja hjälp för egen vinning

Ett annat sätt att få del av erfarenheter och kunskaper, som ett långt entreprenörskap resulterar i, är genom att utnyttja det i form av mentorskap. Någon att bolla frågor och idéer med innan man sätter något i verket eller om man har något speciellt problem när det gäller verksamhetsutövningen. Ett bra stöd för exempelvis den som känner sig obekant eller oerfaren i sitt arbete, med att utveckla verksamheten och vill ha råd och stöd i detta. Passar även bra för bl a de som är nybörjare eller inte har så lång erfarenhet av entreprenörskap.

Se även: Seniorkonsult.