Företagstrimning

Hjälp att uppnå långsiktigt optimal effektivitet och lönsamhet

Var befinner sig Din verksamhet, alla medverkande och Du själv på effektivitetskurvan?

  • På rätt (grön) eller fel (röd) sida om optimalt effektivitetsutnyttjande?
  • Körs verksamheten på max hastighet och varvtal?
  • Finns säker hastighetsgräns och varvtal för bästa och mest hållbara effektivitet införd?
  • Vilka konsekvenser medför det på kort och lång sikt om något inte är rätt inställt?
  • Svar på detta kan en hel verksamhet såväl som en enskild få av Företagstrimning.